Επιδότηση Φωτοβολταϊκά net metering

Επιδότηση Φωτοβολταϊκά net metering

Επιδότηση Φωτοβολταϊκά net metering

 

Επιδότηση Φωτοβολταϊκά net metering

Επιδότηση Φωτοβολταϊκά Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), έχουν εφαρμόσει διάφορα προγράμματα επιδοτήσεων για την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων με μπαταρίες ιόντων λιθίου. Αυτά τα προγράμματα στοχεύουν να δώσουν κίνητρα για την υιοθέτηση υβριδικών φωτοβολταϊκών συστημάτων συνδεδεμένων στο δίκτυο με αποθήκευση μπαταριών για την αύξηση του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες των τελευταίων επιδοτήσεων ή κινήτρων για υβριδικά συνδεδεμένα με το δίκτυο φωτοβολταϊκά συστήματα με μπαταρίες ιόντων λιθίου στην Ελλάδα ενδέχεται να διαφέρουν. Καθώς τα προγράμματα επιδότησης υπόκεινται σε αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Συνιστάται να ελέγχετε τις επίσημες ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Ελλάδα ή να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία για να λάβετε ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία νέα και τις επιδοτήσεις για υβριδικά συνδεδεμένα με το δίκτυο φωτοβολταϊκά συστήματα με μπαταρίες ιόντων λιθίου στην Ελλάδα.

pvstegi.gov.gr: Άνοιξαν οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά στη στέγη – Αναλυτικός οδηγός

Πώς κάνετε αίτηση, όλες οι λεπτομέρειες

Νοικοκυριά και αγρότες μπορούν με μια αίτηση στο pvstegi.gov.gr να ωφεληθούν από το πρόγραμμα επιδότησης για φωτοβολταϊκά στη στέγη που θα φτάσει μέχρι και 16.000 ευρώ. Πιο αναλυτικά, δικαιούχοι του Προγράμματος είναι νοικοκυριά και αγρότες που θα μπορούν να εγκαταστήσουν το δικό τους μικρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία). Η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού ξεκινά από 45% και φτάνει το 75% για τα νοικοκυριά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους αγρότες είναι 40% – 60%, ενώ η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16.000 ευρώ για νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για αγρότες.

Η πλατφόρμα pvstegi.gov.gr άνοιξε σήμερα, Τρίτη 2 Μαΐου. Η υποβολή των αιτήσεων και η έγκριση είναι γρήγορη και αυτοματοποιημένη. Θα χρειαστείτε, μεταξύ άλλων, τους κωδικούς Taxisnet για να συνδεθείτε. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι. Η τελική ημερομηνία είναι το τέλος Ιουνίου 2024.

 

Φωτοβολταϊκά στη Στέγη: Οι προϋποθέσεις για αίτηση

Ο πιο βασικός όρος του προγράμματος επιδότηση φωτοβολταϊκά , είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.

Σημειώνεται επίσης ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση, για μία και μόνο κατοικία -κύρια ή δευτερεύουσα- η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν μια αίτηση για την κατοικία τους και μία μόνο αίτηση που αφορά την παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης.

Από εκεί και πέρα, ο αιτών θα πρέπει:

 • Να διαθέτει υποχρεωτικά ΑΦΜ, καθώς και έγκυρους κωδικούς Taxisnet.
 • Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων (νοικοκυριά), πλην της Κατηγόριας Α, να έχουν υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1). Είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ» σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.
 • Στην περίπτωση των αγροτών, να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Επιδότηση Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Ποιοι αποκλείονται από την αίτηση

 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού.
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς (2021) υπέβαλλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και Σύζυγος/ΜΣΣ. Εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά το ως άνω έτος αναφοράς (2021) κάτοικος εξωτερικού.
 • Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλουν αυτοτελώς δήλωση. Δηλαδή δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.
 • Επιλέξιμοι ωφελούμενοι στην κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά), είναι οι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Κατά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ.
 • Επιλέξιμοι ωφελούμενοι στην κατηγορία Δ (Αγρότες) είναι αποκλειστικά οι επαγγελματίες αγρότες και οι αγρότες ειδικού καθεστώτος.

 

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Τα κριτήρια εγκατάστασης

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή το δώμα κτιρίου (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθμευσης), ή στο έδαφος.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία. Στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χωρίς μπαταρία.

Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταικού σταθμού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8kW. Αντίστοιχα, ως προς τη μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 10,8kWh.

 

Πώς και πού κάνετε αίτηση για την επιδότηση φωτοβολταϊκά στη στέγη

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των κλειδάριθμων του taxisnet (κωδικοί taxis).

Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο αιτών δημιουργεί την αίτηση και κατόπιν υποβάλλει την αίτηση συμπληρώνοντας:

Απαραίτητα δικαιολογητικά
 • τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την οποία θα συνδεθεί ο φωτοβολταικός σταθμός με σύστημα αποθήκευσης εφόσον υφίσταται (συμπληρώνεται αυτόματα),
 • την ισχύ του φωτοβολταικού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης εφόσον υφίσταται (συμπληρώνεται αυτόματα),
 • την χωρητικότητα του σταθμού αποθήκευσης εφόσον υφίσταται. Η μέγιστη χωρητικότητα που θα μπορεί να συμπληρωθεί ανέρχεται στις 50kWh,
 • την κατηγορία στην οποία εμπίπτει και για την οποία επιθυμεί επιχορήγηση. Επίσης και αν εμπίπτει σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια,
 • το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα του. Δεν απαιτείται για τους επιλέξιμους στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) και την Κατηγορία Δ (Αγρότες),
 • τη σύμβαση σύνδεσης την οποία έχει ήδη συνάψει ο αιτών με τον ΔΕΔΔΗΕ,
 • ένα μοναδικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail) που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης. Ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από τυχόν έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης, αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο,
 • εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ωφελούμενου ή συζύγου και μελών οικογένειας σε περίπτωση προστατευόμενων μελών (σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων). Το εν λόγω δικαιολογητικό δεν απαιτείται για τους επιλέξιμους στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) και την Κατηγορία Δ (Αγρότες),
 • δήλωση Deminimis σε περίπτωση μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας. Το εν λόγω δικαιολογητικό δεν απαιτείται για τους επιλέξιμους στην Κατηγορία Δ (Αγρότες)
 • βεβαίωση επαγγελματία αγρότη ή αποδεικτικό εγγραφής ως αγρότη ειδικού καθεστώτος, για τους επιλέξιμους στην Κατηγόρια Δ (Αγρότες),
 • Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας. Αυτή εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή έγγραφο κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, σε περίπτωση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%,
 • δήλωση φορολογίας εισοδήματος (E1), σε περίπτωση μονογονεικής οικογένειας,
 • Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας με ψηφιακή υπογραφή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας

Φωτοβολταϊκά με μπαταρίες net metering
Inverter Huawei Υβριδικοί – δικτύου 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

πακέτα χονδρικής, Επιδότηση Φωτοβολταϊκά , net metering, νέες πηγές ενέργειας, πακέτα χονδρικής, εγκατασταση

πακέτα χονδρικής, Επιδότηση Φωτοβολταϊκά , net metering, νέες πηγές ενέργειας,πακέτα χονδρικής, εγκατασταση

πακέτα χονδρικής, Επιδότηση Φωτοβολταϊκά net metering για την την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με μια αίτηση στο pvstegi.gov.gr Προσφορες, χονδρική

Το καλάθι μου
Close Wishlist
Recently Viewed
Compare Products (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories